“Nu zijn ze op de goede weg ….”

14.00

“Nu zijn ze op de goede weg ….” 50 jaar ontwikkeling Hamersveld-Leusden 1945-1995. Wie had er 50 jaar geleden van Leusden gehoord? Het was op geen kaart te vinden. Alleen direct betrokkenen zoals de inwoners wisten dat er een gemeente Leusden bestond met de kernen Hamersveld en Leusbroek.

Categorie:

Beschrijving

Drs. Fea Lamers-Nieuwenhuis

“Nu zijn ze op de goede weg ….” 50 jaar ontwikkeling Hamersveld-Leusden 1945-1995. Wie had er 50 jaar geleden van Leusden gehoord? Het was op geen kaart te vinden. Bij de dienstplichtigen die in Amersfoort waren gelegerd, was de Leusderheide een begrip, maar een dorp Leusden was ook hun niet bekend. Alleen direct betrokkenen zoals de inwoners wisten dat er een gemeente Leusden bestond met de kernen Hamersveld en Leusbroek, soms ook wel Nieuw-Leusden genoemd. Hoe uit beide kernen het huidige Leusden is ontstaan, valt te lezen in deze jubileumuitgave van de Historische Kring Leusden. De schrijfster van dit boek, Drs F.C. Lamers-Nieuwenhuis, verdient bijzondere, waardering voor de gedegen wijze waarop zij zich heeft verdiept in de stedebouwkundige ontwikkeling van Leusden in de afgelopen 50 jaar. Leusden is dank zij de grote aandacht voor de stedebouwkundige vormgeving een plaats is geworden, waar het plezierig is om te wonen. Een aantal van de in Leusden gerealiseerde woningbouwprojecten hebben in binnen- en buitenland de aandacht getrokken. Gemeenten met uitbreidingsplannen bezochten met name in de 70-tiger jaren Leusden als voorbeeld van een geslaagde aanpak. De ontwikkeling van Leusden na 1945 is zonder meer boeiend te noemen.